Festivalregels en
veiligheidsvoorschriften

Voor ieders veiligheid en een plezierig verloop van het Reuring Festival dient elke bezoeker zich aan de volgende festivalregels te houden. De organisatie heeft het recht personen de toegang tot het festivalterrein en -locaties te ontzeggen, indien zij de festivalregels niet in acht nemen.

Eigen risico

Het betreden van het festivalterrein en het bijwonen van de voorstellingen en optredens zijn op eigen risico van de bezoeker. Jongeren onder de 18, zonder een volwassen begeleider, zijn van harte welkom, maar ook dit bezoek is op eigen risico. De organisatie is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade toegebracht door/aan bezoekers en/of aan goederen van bezoekers.

Speciaal voor het Leeghwaterpark |
Reuring Cityslam

Fietsenstallingen

Maak gebruik van de fietsenstallingen rondom het festivalterrein.

PARKEREN

Parkeer auto’s volgens de wettelijke regels. De afdeling Handhaving controleert streng.

18+ >< ID-Controle

Biertje of wijntje drinken? 18+ bandje zijn af te halen bij de ID-checktent bij de ingang. Lees meer bij festivalinformatie.

Fouilleren en visitatie

Bezoekers kunnen gefouilleerd en zijn verplicht zich te houden aan de voorschriften en/of aanwijzingen van het beveiligingspersoneel. Tassen kunnen gecontroleerd worden (visitatie).

Camera toezicht

Voor ieders veiligheid maakt de security gebruik van cameratoezicht.

Verboden zaken

• Het meenemen van glaswerk, blikjes, drugs, vuurwerk, selfie-sticks, wapens  en andere gevaarlijke voorwerpen is verboden.
Het meenemen van complete maaltijden, lunchpakketten e.d., alcoholische dranken, frisdrank is niet toegestaan.

• Alcohol mag door ons niet worden verstrekt aan personen onder de 18 jaar. Ook het doorgeven van alcoholhoudende drank aan iemand onder de 18 jaar is strafbaar.atoezicht.

• Honden en andere huisdieren worden niet toegelaten op het festivalterrein.

• Zonder uitdrukkelijke toestemming van de organisatie is het verboden om opnamen te maken van optredens/artiesten met professionele geluids-, film- en fotoapparatuur (toestellen met grote, verwisselbare lenzen) en deze apparatuur mee naar binnen te nemen. Mail tot drie dagen vooraf voor een verzoek om accreditatie naar marketing@reuring.com.

• Wildplassers worden van het terrein verwijderd en kunnen zelfs door de politie beboet worden.

• Het verspreiden van drukwerk en/of handelen in goederen op of rondom het festivalterrein is niet toegestaan.

• Crowdsurfen, Moshing, Circle Pit en Wall of Death zijn uit veiligheidsoverwegingen niet toegestaan. Het dragen van racistische en provocerende kleding is verboden, hieronder vallen ook voetbalclubshirts.

Drugs

Handel en gebruik van soft- en harddrugs zijn verboden. Bij de ingangen wordt gecontroleerd en meegenomen drugs zullen in beslag worden genomen.