COLOFON

SPECIALE DANK

Onze speciale dank gaat uit naar Donderlanden.nl voor het webdesign en Amtex internetdiensten voor de gratis hosting.

REURING FESTIVALBEELD

Rijser Grafische Communicatie en Beeld Miguel Proença

REURING CITYSLAMBEELD

Sharon de Visser

DISCLAIMER & COPYRIGHT

Bij de bouw van deze website is, en bij het onderhoud wordt, door de stichting Reuring Festival de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht, toch is het mogelijk dat informatie achterhaald of niet meer juist is. Ook kunnen zich onvoorziene wijzigingen in de vermelde gegevens voordoen. Reuring is dan ook niet aansprakelijk voor nadelige gevolgen die hierdoor onverhoopt kunnen ontstaan.

Intellectuele eigendomsrechten op deze website komen uitsluitend toe aan Reuring of haar toeleveranciers. Zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van stichting Reuring Festival mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaargemaakt.