ANBI-STATUS

De Stichting Reuring Festival te Purmerend is een culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en kan gebruik maken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken en giften.

ALGEMENE GEGEVENS

Stichting Reuring Festival
Postbus 772
1440 AT Purmerend

info@reuring.com
www.reuring.com

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel:
41235188

RSIN/Fiscaal nummer:
810242862

IBAN:
NL12 RABO 0143 3559 45

BESTUURSSAMENSTELLING

de heer P.J.G.M. Brugman, voorzitter
de heer L. Burgers, penningmeester
mevrouw A. Poppelier, secretaris
de heer P.L.M. Kraakman, lid
mevrouw A. Rijser, lid & sponsorwerver
mevrouw F. Boots, lid

ACTIVITEITEN

In 2018 wordt het Reuring Festival gehouden van do 21 t/m zo 24 juni. De activiteiten zoals uitgevoerd in 2017 staan vermeld in het Reuring Festivalmagazine 2017 dat h-a-h is verspreid in de regio Waterland.

BELONINGSBELEID

Bestuursleden ontvangen geen beloning of vacatiegeld. Een beperkt aantal medewerkers zijn tegen vergoeding werkzaam op contractbasis; alle overige medewerkers (ruim 240) zijn vrijwilligers.

FINANCI√čN

Bekijk of download de Jaarrekening 2016 van Stichting Reuring Festival

COVERNANCE CODE CULTUUR

Governance Cultuur Code verantwoording

BELEIDSPLAN 2017-2020

Uitgangspunt in de programmering van Reuring is: “Theater en muziek beleef je niet alleen, maar met elkaar. Die collectieve ervaring zorgt voor ontmoeting en verbinding.” Het Reuring Festival stelt zichzelf ten doel theater en muziek aan te bieden op een laagdrempelige manier, om ontmoeting en verbinding tot stand te brengen tussen inwoners van een stad – en de wijde omgeving – waar Reuring het belangrijkste culturele evenement van het jaar vormt. Lees meer over onze ambities in het Beleidsplan 2017-2020.

DOELSTELLING

Het organiseren van een jaarlijks terugkerend festival met aandacht voor verschillende culturele disciplines. Bekijk of download het Reuring Festival Beleidsplan 2017 – 2020

MEER INFORMATIE

Bekijk de Reuring Programma folder (en eerdere edities) online