Spelregels

In een organisatie waar een festival voor tienduizenden bezoekers wordt voorbereid, zijn vrijwilligers onmisbaar. We hebben jullie hard nodig maar willen ook op jullie kunnen rekenen! Daarom zijn de volgende spelregels van kracht.

Als je je opgeeft, dan betekent dat ook dat er op je gerekend wordt. Vrijwillig betekent niet vrijblijvend.

Je krijgt een Reuring t-shirt en een medewerkersbadge die door iedereen “in functie” worden gedragen en aan een ieder duidelijk maken dat je een medewerker van het festival bent en dus onderdeel uitmaakt van de Reuringorganisatie.

Er wordt een vrijwilligersverzekering voor je afgesloten. Wanneer je meerdere dagdelen aaneengesloten werkt, wordt een lunch of diner voor je geregeld.

In verband met de te maken kosten verlangen wij van onze vrijwilligers dat zij minimaal twee dagdelen en minimaal 4 uur per dagdeel beschikbaar zijn. Een maximum kun je natuurlijk zelf aangeven zodat je zelf ook voorstellingen kunt bezoeken.